Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2013

maszfaje
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromperseweracje perseweracje
maszfaje
maszfaje
  Serce miałem jakby wszędzie naraz.
— Vladimir Nabokov - Lolita
Reposted fromIriss Iriss viaperseweracje perseweracje

September 20 2013

maszfaje
3129 0c29 500
art.
Reposted frommalw malw

September 18 2013

maszfaje
nie rzucać pOetów.
Reposted frommalw malw viaczeresnie czeresnie
maszfaje
0367 9905
 ♥  Chandler  ♥
Reposted fromdawdler dawdler viamakingmovies makingmovies
maszfaje
3055 e6c8
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viaSHQ SHQ
maszfaje
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaczeresnie czeresnie
maszfaje
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
maszfaje
nie mówię, żem jest geniusz,
lecz i nie dupa:
też bym napisał 'dziady',
gdybym się uparł
— gałczyński 'boję się zostać wieszczem'
maszfaje
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie.
A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
Reposted fromarseniansodu arseniansodu
maszfaje
0549 aed6 500
Reposted fromkelu kelu
maszfaje
  To bardzo dziwne, co nam się przydarzyło. Choć właściwie - nie przydarzyło się nic.
— Anna Nasiłowska
Reposted fromIriss Iriss viawilkstepowy wilkstepowy
maszfaje
Reposted fromherrkammer herrkammer
maszfaje
Każdy mięsień aż drgał, żeby żyć i przeć naprzód
— jack Kerouac On the Road
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj
maszfaje

Byłem pijany.

Zawsze kiedy jestem pijany, to jestem niesamowity.

— Świetlicki
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj
maszfaje
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viazulka zulka
maszfaje
5022 78ce
Wojciech Kuczok 'Widmokrąg'
Reposted fromperseweracje perseweracje viaLuukka Luukka
maszfaje
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastylte stylte
maszfaje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl