Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2013

maszfaje
1486 01db
Reposted fromIriss Iriss viablahblahblahblah blahblahblahblah
maszfaje
8358 bddd
maszfaje
3687 a776 500
takiego chłopaka
Reposted frommaua maua vianastypsychotic nastypsychotic
maszfaje
4927 055a
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
maszfaje
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Edward Stachura
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viavaka vaka
maszfaje
7740 e20d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavaka vaka
maszfaje
5173 a373
maszfaje
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym, dziwnym , cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiąc chwil, kogo pragnęło się przez wielle bezsennych nocy, kogo widziało  się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało ssię wszystko.
— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
maszfaje
I pomyślało mi się, Boże mój, że może chciałem płakać, chciałem już teraz zacząć płakać za coś, co mnie spotka kiedyś, kiedyś, w przyszłości: i instynkt mój jakiś, instynkt życia chciał, żebym już teraz zaczął płakać powoli i tak płakał od czasu do czasu, żeby potem, kiedyś, w przyszłości nie zalały mnie całkiem łzy, żebym w nich nie utonął całkiem, w całej topielczej dosłowności.
— Edward Stachura, Siekierezada
maszfaje
5740 4ea0
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaczeresnie czeresnie
maszfaje

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaczeresnie czeresnie
maszfaje
4995 6655
Reposted fromczarnamagia czarnamagia viaczeresnie czeresnie
maszfaje
#130
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaSHQ SHQ
3276 f928
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaSHQ SHQ
maszfaje
0187 d575
Reposted from21gramow 21gramow viaSHQ SHQ
4913 0a83
Reposted fromarcadepixel arcadepixel viaSHQ SHQ
maszfaje
7966 c2cf
Little Togiak Creek, Alaska
Reposted fromretaliate retaliate viamakingmovies makingmovies
maszfaje

A Brick Facade Appears to Melt Off of an Apartment Building

From the Knees of My Nose to the Belly of My Toes is a surreal display by British designer Alex Chinneck that makes it look like the brick facade is sliding right off the front of a building in Margate, England. The eye-catching installation, which took Chinneck approximately one year to bring to fruition, takes a four-story residence that had been abandoned for eleven years and replaces the old frontage with a new one that slumps down and curves outward, leaving the front door lying perpendicular to the top row of windows.

Reposted fromsawb sawb viamakingmovies makingmovies

October 07 2013

Myślę o tym wszystkim i palę, palę, palę.
— Lew Tołstoj “Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaperseweracje perseweracje
maszfaje
Trzymam się papierosa, żeby się nie zgubić.
— M. Świetlicki "Nocą z sierpnia na wrzesień"
Reposted fromperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl